Vi har ett stort utbud av entreprenadvagnar, släp och trailers.

JORDBRUK
Genom BIGAB växlarvagnssystem har Fors MW fokus på jordbrukssektorn. BIGAB är en viktig och naturlig del av jordbrukets dagliga arbetsuppgifter. BIGAB används i allt från skörden, djurhantering och transporter av varierande behov till. BIGAB måste leverera varje dag året om. Det kräver produkter i kvalitet med vad varumärket står för. En fungerande eftermarknad är en förutsättning. BIGAB i jordbruket består främst av de större BIGAB modellerna.

BIGAB VÄXLARVAGNSSYSTEM
BIGAB växlarvagnssystem används inom entreprenadsektorn i allt från att flytta grävmaskiner, forsla grus och schaktmassor till väghanteringsarbete under vintern. I kombination med en BIGAB Z kran kan ekipaget i det närmaste hantera uppgiften oavsett uppdrag. BIGAB är för våra kunder, en vagn för alla tillfällen. Det är en vagn byggd att hantera många arbetstimmar. BIGAB entreprenad kräver en snabb eftermarknadsservice med snabb försörjning av reservdelar.

BIGAB ENTREPRENADVAGNAR
BIGAB tog 2014 som varumärket första steget in på entreprenadvagnsmarknaden med modell BIGAB BT-8. BIGAB BT-8 är en professionell entreprenadvagn byggd för tuffa behov i entreprenadbranschen. Den flyttbara boggin gör den unik på marknaden. En modern vagn byggd med högsta funktionalitet.

Palmse

Palmse Trailer släpvagnar är den största produktgruppen i tillverkningen. I modellsortimentet finns alla typer av vagnar. Styrkan med Palmse vagnarna är deras mångsidighet. De kan användas inom både lantbruks och entreprenad för transport av jord, gödsel, spannmål mm. Dumprarna kan utrustas med Palms skogskran för ytterligare möjligheter.

En nyhet i Palmse Trailers modellurval är traktorsläp för transport av tung utrustning.  – bakramperna är hydrauliska och samtliga axlar har ”snabba” däck och nav som möjliggör upp till 60 km/h körhastighet. På båda släpen är plattformhöjden under 1 meter över markytan och eftersom de flesta skogsmaskiner och grävmaskiner inte är högre än 3 meter kan släpen trafikeras på allmänna vägar utan ytterligare begränsningar

Palmse Trailer tillverkar två storlekar av plattformsvagn, 6,5 m och 8 m långa. Plattformarna är gjorda av korrugerad plåt för att minska halkrisken. Tack vare att de inte har några höga kanter kan exempelvis pallar lossas enkelt. Strukturen av axlarna tillåter 500 mm breda hjul att monteras på vagnarna för bästa möjliga framkomlighet på åkrarna.

Växlarvagnarna har en hydraulisk låsanordning på bakaxeln som fixerar axeln så att på- och avlastning blir mer stabil. – Till växlarvagnarna har även utvecklats en fästkrok med variabel vinkel som gör lastning av container mycket smidigare och med minsta tippvinkel. Det förhindrar last att ramla av under lastning. För att använda flak med hydraulisk baklucka är det möjligt att beställa ett hydrauliskt utdrag till växlarvagnens dragkrok.

Liksom andra vagnar som Palmse Trailer tillverkar, präglas även spannmålsvagnarna av stabilitet och en robust ramkonstruktion, korrosionsbeständighet, finish av hög kvalité och en smart design. Alla spannmålvagnar är försedda med spannmålslucka som standard. Presenning och justerabart stödben kan får som tillval.

Djurtransporter från Palmse Trailer skiljer sig från andra tillverkare genom den speciella bakdörren. Tack vare det låga golvet och den robusta konstruktionen kan den nedfällda luckan användas som ramp för djuren vid på – och avstigning. Inga extra ramper behövs. För att underlätta öppning och stängning av den massiva luckan, har Palmse Trailer utarbetat ett speciellt fjäderfäste som fungerar som broms vid öppnande och som motor vid stängadet av luckan. Precis som på spannmålsvagnarna kan sidorna tas bort och vagnen användas till annat, såsom att lasta balar och liknande.

Kontakta oss för mer information!

Vi finns alltid till hjälp och svarar på dina frågor. Kontakta gärna någon av våra säljare nedan.