Tume såmaskiner. Ni har väl inte missat att vi direktimporterar Tume!
Bättre priser till er som kunder!

 

Under mer än 45 år har Tume tillverkat kombisåmaskiner och har därmed mycket lång erfarenhet gällande tekniken för kombisådd. Med en ny, ung och kundfokuserad företagsledning läggs nu mer resurser på ökad användarvänlighet och driftsäkerhet, samt lägre brukarkostnader till fördel för dig som kund.

Innan en ny produkt eller komponent från Tume släpps på marknaden utförs fleråriga praktiska drifttester, ofta i områden där maskinerna rullar flera tusen hektar per säsong. Detta ger dig en stor trygghet när du väljer att investera i en Tume såmaskin.

-smarta lösningar som ger högeffektiva produkter – sparar tid och bränsle

Plogar från Kverneland

Idag är Kverneland världens ledande plogproducent med dominerande marknadsandelar i Europa och export till mer än 40 länder över hela världen. Kverneland har över 130 års erfarenhet av jordbearbetning.

Ända sedan Ole Gabriel Kverneland anlade sin bysmedja år 1879 har utvecklingsarbete och produktion varit inriktat på plogproduktion. Från att ha varit en av många små norska smedjor har Kverneland utvecklats till att bli världens största plogproducent. Detta vittnar om ambition och vilja att tänka otraditionellt och vara beredd att tro och satsa på egna visioner, att vilja nå uppsatta mål, om kreativitet och ingenjörskunskap på högsta nivå.

Nära kontakt med användarna Den marknadsledande positionen har uppnåtts genom en mycket medveten satsning på att samla och bygga upp kompetensen i företaget. Ända från starten har Kverneland lagt stor vikt vid kontakten med lantbruket. Tack vare kontinuerlig uppföljning och registrering av enskilda användares erfarenheter har produkterna blivit allt bättre anpassade till skiftande krav och behov.

Världsledande producent Kvernelands mål är idag att behålla och förstärka positionen som världens ledande producent av jordbearbetningsredskap. Begreppet ”ledande” innebär emellertid mycket mer än att bara ha höga marknadsandelar. Som ledande producent tar också Kverneland ansvar för att utveckla nya och anpassade metoder för jordbearbetning.

Utveckling är en livsstil Det finns många exempel på tekniska innovationer och milstolpar i Kvernelands historia. Genom åren har fabriken utmärkt sig med att vara först med lösningar som senare blivit standard hos konkurrenterna. Vi är stolta över att kunna presentera några exempel i denna broschyr.

FÖR MER INFO KLICKA HÄR!

Harvar / Kultivatorer / Vältar

Kverneland breda progam med såbäddsharvar innehåller modeller för alla gårdar, stora som små.

Kultivatorerna kan kombineras med ett stort urval av tillbehör som gör redskapet oerhört anpassningsbart.

Vältarna är konstruerade för att ge optimala arbetsresultat under alla förhållanden

Kontakta oss för mer information!

Vi finns alltid till hjälp och svarar på dina frågor. Kontakta gärna någon av våra säljare nedan.